De kerkbijdrage is feitelijk de jaarlijkse contributie die de leden bijdragen aan de club.
De kerk is het verenigingsgebouw.
Het is een misverstand te denken dat de inkomsten komen van de burgerlijke of kerkelijke overheid. De inkomsten zijn de giften van de parochianen in de kerkbijdrage. En daarnaast collecteren we tijdens vieringen en zijn er tarieven voor heilige Missen. Dat alles samen zijn de inkomsten. De uitgaven zijn het kerkgebouw, onderhoud en energiekosten, de vergoeding voor de pastoor, dirigenten en organisten krijgen een vergoeding en de kosten voor de pastoraal. Helaas constateren we dat in- en uitgaven niet meer in balans zijn. Met name de jonge generatie (beneden de 65) doet niet of nauwelijks mee aan de kerkbijdrage.

We vragen aan allen die lid willen zijn van de kerkclub een jaarlijkse kerkbijdrage van 100 Euro of meer naar draagkracht.
Men kan dit bedrag overmaken naar IBAN: NL82 SNSB 0865 1925 10
ten name van Kerkbestuur San Salvator/Petrus-Paulus
onder vermelding van: kerkbijdrage