Welkom op de informatie internetpagina van onze parochiefederatie Maastricht-Zuidwest

 San Salvator / Petrus en Paulus / Onbevlekt Hart van Maria
Deze maakt nu deel uit van de Parochiefederatie Johannes-Paulus II - Maastricht-West

Deze internetpagina beoogt u te informeren over de achtergronden en activiteiten van onze parochiefederatie

Het e-mail adres van onze parochiefederatie is: admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
Klik HIER om naar de Facebook-pagina van de parochie te gaan.


De Pastorale Nieuwsbrief over de periode van 30 oktober t/m 12 december 2021 is verschenen.

Op blz. 11 staat: Op zondag 14 november zal er een feest van in gebruikname van de kerk van Daalhof zijn.
Dit moet zijn: Op zondag 7 november.

Klik HIER of hiernaast in het menu bij parochiebladen om de Nieuwsbrief te lezen en/of te downloaden.
Via het menu zijn ook oudere parochiebladen nog te lezen en/of te downloaden.

 

Het Dekenaal Nieuws editie Herfst-Allerheiligen 2021 is verschenen.

Klik HIER of in het menu hiernaast om het te lezen en/of te downloaden.

Vanaf 2 oktober is de papieren versie in onze parochiekerken beschikbaar.

U kunt het ook per email toegestuurd krijgen door een berichtje te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com

Hoogfeest van Petrus en Paulus, patronen van de kerk van Wolder
Het Hoogfeest van Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni. Op deze dag herdenken we de marteldood van de beide Apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen.
Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het Evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Hun graven bevinden zich in de Eeuwige Stad, resp. op de Vaticaanse heuvel en aan de Via Ostia. De nauwe band, die beiden in leven en dood heeft verenigd, en hun uitzonderlijke betekenis voor de Kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering op 29 juni.

In de coronatijd konden de bidwegen tijdens de Kruisdagen in Wolder niet doorgaan.
Diaken Jos, Diaken Kees en Kapelaan Titus hebben deze bidweg gelopen.
Zij hebben in naam van en voor alle mensen gebeden.
Wij hopen volgend jaar weer deze kruisdagen met meer mensen te mogen lopen en bidden.

Klik HIER om de video te bekijken.

Zaterdag 13-3-21 is het convenant getekend voor het samengaan van de kerkbesturen van onze federaties, per 1 april 2021.

Klik HIER om de reportage op RTV Maastricht te bekijken.

De nieuwe naam is: parochiefederatie Johannes-Paulus II.

Moge hij ons steunen in ons pastoraat als patroonheilige.

Het Paasnummer van Dekenaal Nieuws is verschenen.

Klik HIER of in het menu hiernaast om het te lezen en/of te downloaden.

Vanaf 16 maart is de papieren versie in de parochiekerken beschikbaar.

U kunt het ook per email toegestuurd krijgen door een berichtje te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com

Een nieuw jaar en een nieuwe Vastenactie. De vastentijd is voor ons een periode van vasten, onthechting, overweging om daardoor ruimte te geven om ons te bezinnen op ons christelijk leven. Zo kunnen we ons ook bewuster worden van onze medemensen en hen in solidariteit helpen. De vastenactie helpt ons om die steun concreet en tastbaar te maken.
Wij willen u vragen Mary's Meals te ondersteunen en gedurende de komende vastenperiode weer ruimhartig te geven op de verschillende collectepunten bij de uitgang van onze kerken in de kenmerkende Mary's Meals blauwe bekers, maar u kunt ook doneren in de offerblokken voor Mary's Meals.
U kunt ook geld overschrijven op de bankrekening van de parochie NL28 RABO 0158 4943 50 met als kenmerk: Mary's Meals.
Als de vastenperiode voorbij is hoeft u niet te stoppen met het helpen van deze kinderen. Uw giften kunt u blijven storten op onze bankrekening of deponeren in de offerblokken.
Mogen we in staat zijn om veel kinderen een heel jaar eten te geven. Het kost u slechts € 18,30 om een kind een jaar lang elke dag een maaltijd te geven.
Mocht u interesse hebben en meer willen weten over de stichting dan kunt u de website bezoeken www.marysmeals.nl

Kinderen bidden voor kinderen
Op 16 januari 2021 zullen in de kerk van Wolder kinderen die de eerste communie gaan ontvangen komend jaar, bij Maria gaan bidden voor zieke kinderen of kinderen die in de knel zitten. We zullen samen de kinderrozenkrans bidden. God luistert heel graag naar het gebed van kinderen, en al helemaal als zij daarbij de voorspraak van Maria vragen. Hoe alles vorm zal worden gegeven is nog niet bekend. We zullen natuurlijk rekening moeten houden met de maatregelen die gelden vanwege Covid-19. Kent u een kind, klein of groot, dat wel wat extra gebed kan gebruiken? Laat het ons weten! U kunt dit doen door de voornaam van het kind aan ons door te geven. Ook vragen wij uw adres, omdat we aan u een kaart zullen geven bestemd voor het kind waarvoor gebeden wordt. Voor elk kind waarvoor wij bidden, worden ook kaarten gemaakt door de kinderen. In verband met de privacy van het kind, worden deze kaarten en een kleine attentie daarom gestuurd aan degene die de intentie opgeeft. Uitsluitend om deze reden vragen we u om uw adres aan ons door te geven. Uiteraard worden uw gegevens nergens anders voor gebruikt. U kunt deze gegevens sturen naar ons mailadres of u kunt een formulier nemen in de kerk en dit invullen en op ons parochiesecretariaat inleveren. Emailadres: parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com
U kunt ook meer informatie inwinnen op de website van de stichting Kinderen bidden voor kinderen. Zij organiseren nog meer activiteiten. Daar kunt u natuurlijk ook kijken met uw dochter, zoon of kleinkind. Ook voor hen zijn er leuke dingen te vinden en kunnen ze actief deelnemen. Het adres van de stichting is: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
Het "Dekenaal Nieuws editie Kerstmis" kan HIER gelezen en/of gedownload worden.

Vandaag is het al een beetje Oudjaar. In de Kerk is het de laatste zondag van de liturgische kalender. Volgende week op 1e Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Vandaag viert de Kerk het feest van Christus Koning. In de lezingen staat het laatste oordeel centraal. De boodschap is: benut je tijd en je talenten om goed te doen. Wat je uitdeelt, zul je zelf ook weer ontvangen. Wie goed doet…

https://www.bisdom-roermond.nl/ChristusKoning2020

In tegenstelling tot wat er in het parochieblad is vermeld,
zal in verband met de verscherpte corona maatregelen
de aangekondigde Taizéviering op woensdag 18 november NIET doorgaan.
We hopen in januari wel weer een Taizéviering te kunnen houden


Zondag 15 november
om 10.00u H Mis
vanuit Malberg op livestream
via ons Youtube kanaal.
Welkom. Klik HIER

woensdag 11 november 2020
Sint Maarten op bezoek in Wolder
voor de kinderen van kinderclub JP2
en de communicantjes
van de parochiefederatie West en Zuid-West.


Zondag 8 november
om 10.00u H Mis vanuit de Servaas op livestream via ons Youtube kanaal. Welkom.
Klik HIER

Zondag 1 november
Allerheiligen
om 10.00u H Mis vanuit Malberg op livestream via ons Youtube kanaal. Welkom.
https://youtu.be/SiaLeHQ76bE

Op zondag 27 september 2020 werd de uitgestelde viering gehouden van de Eerste H. Communie in Wolder.

De dienst werd opgeluisterd door een fluit ensemble van Harmonie Wilhelmina.

Van harte proficiat.

Op zondag 26 juli 2020 zal kapelaan Taison Titus om 11:00 uur in de kerk van Wolder zijn eerste H.Mis opdragen na terugkomst uit India waar hij op 17 juni jl. de priesterwijding heeft ontvangen.

Helaas kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk vanwege de corona maatregelen.
Daarom kunnen we geen mensen meer toelaten als de kerk met in achtneming van deze regels vol is.
De H.Mis kunt u volgen op het YouTube kanaal "Heilige Mis Maastricht" op het volgende adres:
https://youtu.be/r7p3Rj20AFI
De H.Mis van 09:30 uur in Wolder en van 11:30 uur in Daalhof vervalt daarom op deze dag.


Kapelaan Taison Titus
is in
Trivandrum
(India)
tot priester gewijd


Klik HIER om een korte film te bekijken


In verband met de aangepaste regelgeving met betrekking tot het coronavirus is er een nieuw gezamenlijk parochieblad verschenen. Dit is nu al digitaal beschikbaar, maar er zal binnenkort ook een papieren versie worden verspreid.

Klik HIER om het te lezen, te downloaden en/of te printen
De kerk in Daalhof coronaproef.

Er bestaat een jarenlange traditie dat er op de laatste vrijdag van de maand een bidweg is naar het kapelletje in veld in Oud-Caberg. Helaas kon deze dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan. Toch heeft het pastoraal team de traditie niet verbroken. Namens de parochianen zijn wij deze weg gaan lopen.

Klik HIER om virtueel mee te lopen.

Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen.
U bent waarschijnlijk op de hoogte dat per 1 juni de H Missen weer kunnen worden gevierd met publiek aanwezig. Maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, om dit op een veilige manier te kunnen doen.
De regelingen zoals deze hieronder worden beschreven gelden van 1 tot en met 30 juni. De H. Missen vinden weer plaats met maximaal 30 bezoekers. Voor de missen van zaterdag, zondag en hoogfeesten geldt dat met zich moet aanmelden Voor de missen doordeweeks hoeft dit niet.
Aanmelden alleen telefonisch:
Voor Malberg en Oud Caberg op woensdag van 10.00u tot en met 12.00u en op vrijdag van 10.00u tot en met 12.00u. Telefoonnummer: 043-3431372
Voor Wolder en Daalhof op maandag, woensdag en donderdag van 9.00u tot en met 12.00u. Telefoonnummer: 043-3431561
Volg de aanwijzingen van de kerkbestuursleden op en wij kunnen samen fijn vieren.
Het pastoraalteam en kerkbesturen verheugen zich weer op u aanwezigheid.
H. Missen op Tweede Pinksterdag: Malberg: 10.00u - Daalhof: 11.30u

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat er vanaf 1 juni weer beperkt missen met gelovigen kunnen plaatsvinden. De bisschoppenconferentie heeft hiervoor een protocol opgesteld. Bisschop Harrie Smeets van Roermond schrijft in een pastorale brief aan alle gelovigen: "Pinksteren brengt geopende deuren". Volgens de bisschop was er een eucharistische honger ontstaan. Lees de volledige brief van bisschop Smeets:
Klik HIER voor een link naar de informatie op de website van het bisdom.

Kruisprocessie2020
Door de coronacrisis konden de traditionele kruisdagen in Wolder niet doorgaan. Dit zou een jarenlange traditie verbreken. De pastoor en de twee diakens hebben deze gebedstocht gelopen in de naam van alle parochianen. Wij hebben gebeden voor de bescherming van de parochies. Zo is een traditie toch niet verbroken.
Klik HIER voor een link naar het filmpje op YouTube.
Op donderdag 30 april 2020 is in Teteringen (gemeente Breda) overleden Pater A. Santegoeds.
Na de plotselinge ziekte van Pastoor van Uden, heeft hij vanaf februari 1997 ruim een jaar met grote toewijding de pastorale zorg in Wolder op zich genomen. Wij herdenken hem in onze gebeden. 

__________________________________________________________________________________________________

Op donderdag 30 april 2020 is er en speciale corona editie van het Dekenaal Nieuws verschenen. Deze keer alleen digitaal.
Klik HIER om het te lezen, te downloaden en/of te printen.
__________________________________________________________________________________________________

 

Graag willen we met u in contact blijven en u de mogelijkheid geven om kracht, hoop en moed te putten uit ons mooi en vreugdevol geloof.
Via YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA zullen vanuit verschillende parochies in Maastricht de volgende vieringen dagelijks live uitgezonden worden:

9.00 uur: Heilige Mis.
's Middags: aanbidding met Rozenkrans voor een spoedige beëindiging van de epidemie.
19.00 uur: Heilige Mis.

De H. Mis wordt door onze pastoor Schols verzorgd vanuit onze parochiekerken. Om praktische redenen vooralsnog alleen vanuit Malberg.
We doen dit samen met Deken Dautzenberg en kapelaan García, zij zenden vanuit de Servaas Basiliek en de St. Anna-Lambertus parochie.

Wilt u graag de H. Mis of andere uitzendingen volgen? Dan kunt u het beste het kanaal volgen en de melding aanzetten.
Dit noemen we abonneren. U verplicht zich dan tot niets en u hoeft niets te betalen.
Uiteraard hopen we dat we spoedig weer samen de H. Mis in de kerk kunnen vieren. Tot die tijd zoeken we naar andere mogelijkheden.
We blijven op deze manier verbonden in gebed. Ik hoop u dus te mogen ontmoeten.
We hopen volgende week online te zijn.

 
   

Omdat er door de huidige regelgeving i.v.m. het coronavirus voorlopig geen normale liturgische diensten zullen plaatsvinden in de kerken, zal er voorlopig ook geen gebruikelijk parochieblad verschijnen.
In plaats daarvan wordt er via digitale kanalen een nieuwsbrief gepubliceerd.

Deze kunt u lezen, downloaden en/of printen door HIER te klikken.

In de nieuwbrief wordt een e-mailadres genoemd waar u zich kunt aanmelden om de nieuwsbrief per mail toegestuurd te krijgen.