Welkom op de informatie internetpagina van onze parochiefederatie Maastricht-Zuidwest

 San Salvator / Petrus en Paulus / Onbevlekt Hart van Maria
Deze maakt nu deel uit van de Parochiefederatie Johannes-Paulus II - Maastricht-West

Deze internetpagina beoogt u te informeren over de achtergronden en activiteiten van onze parochiefederatie

Het e-mail adres van onze parochiefederatie is: admin.zuidwest@rkmaastricht.nl
Klik HIER om naar de Facebook-pagina van de parochie te gaan.


>

De Pastorale Nieuwsbrief over de periode van 11 december 2021 t/m 23 januari 2022 is online verschenen.

Hierin staan de aanpassingen die het gevolg zijn van de nieuwe corona maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.

Klik HIER of hiernaast in het menu bij parochiebladen om de Nieuwsbrief te lezen en/of te downloaden.
Via het menu zijn ook oudere parochiebladen nog te lezen en/of te downloaden.

 

Het Dekenaal Nieuws editie Advent-Kerstmis 2021 is verschenen.

Klik HIER of in het menu hiernaast om het te lezen en/of te downloaden.

Vanaf 1 december is de papieren versie in onze parochiekerken beschikbaar.

U kunt het ook per email toegestuurd krijgen door een berichtje te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com

Hoogfeest van Petrus en Paulus, patronen van de kerk van Wolder
Het Hoogfeest van Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni. Op deze dag herdenken we de marteldood van de beide Apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen.
Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het Evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Hun graven bevinden zich in de Eeuwige Stad, resp. op de Vaticaanse heuvel en aan de Via Ostia. De nauwe band, die beiden in leven en dood heeft verenigd, en hun uitzonderlijke betekenis voor de Kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering op 29 juni.

In de coronatijd konden de bidwegen tijdens de Kruisdagen in Wolder niet doorgaan.
Diaken Jos, Diaken Kees en Kapelaan Titus hebben deze bidweg gelopen.
Zij hebben in naam van en voor alle mensen gebeden.
Wij hopen volgend jaar weer deze kruisdagen met meer mensen te mogen lopen en bidden.

Klik HIER om de video te bekijken.

Zaterdag 13-3-21 is het convenant getekend voor het samengaan van de kerkbesturen van onze federaties, per 1 april 2021.

Klik HIER om de reportage op RTV Maastricht te bekijken.

De nieuwe naam is: parochiefederatie Johannes-Paulus II.

Moge hij ons steunen in ons pastoraat als patroonheilige.

Een nieuw jaar en een nieuwe Vastenactie. De vastentijd is voor ons een periode van vasten, onthechting, overweging om daardoor ruimte te geven om ons te bezinnen op ons christelijk leven. Zo kunnen we ons ook bewuster worden van onze medemensen en hen in solidariteit helpen. De vastenactie helpt ons om die steun concreet en tastbaar te maken.
Wij willen u vragen Mary's Meals te ondersteunen en gedurende de komende vastenperiode weer ruimhartig te geven op de verschillende collectepunten bij de uitgang van onze kerken in de kenmerkende Mary's Meals blauwe bekers, maar u kunt ook doneren in de offerblokken voor Mary's Meals.
U kunt ook geld overschrijven op de bankrekening van de parochie NL28 RABO 0158 4943 50 met als kenmerk: Mary's Meals.
Als de vastenperiode voorbij is hoeft u niet te stoppen met het helpen van deze kinderen. Uw giften kunt u blijven storten op onze bankrekening of deponeren in de offerblokken.
Mogen we in staat zijn om veel kinderen een heel jaar eten te geven. Het kost u slechts € 18,30 om een kind een jaar lang elke dag een maaltijd te geven.
Mocht u interesse hebben en meer willen weten over de stichting dan kunt u de website bezoeken www.marysmeals.nl

Vandaag is het al een beetje Oudjaar. In de Kerk is het de laatste zondag van de liturgische kalender. Volgende week op 1e Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Vandaag viert de Kerk het feest van Christus Koning. In de lezingen staat het laatste oordeel centraal. De boodschap is: benut je tijd en je talenten om goed te doen. Wat je uitdeelt, zul je zelf ook weer ontvangen. Wie goed doet…

https://www.bisdom-roermond.nl/ChristusKoning2020

Op zondag 26 juli 2020 zal kapelaan Taison Titus om 11:00 uur in de kerk van Wolder zijn eerste H.Mis opdragen na terugkomst uit India waar hij op 17 juni jl. de priesterwijding heeft ontvangen.

Helaas kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk vanwege de corona maatregelen.
Daarom kunnen we geen mensen meer toelaten als de kerk met in achtneming van deze regels vol is.
De H.Mis kunt u volgen op het YouTube kanaal "Heilige Mis Maastricht" op het volgende adres:
https://youtu.be/r7p3Rj20AFI
De H.Mis van 09:30 uur in Wolder en van 11:30 uur in Daalhof vervalt daarom op deze dag.


Kapelaan Taison Titus
is in
Trivandrum
(India)
tot priester gewijd


Klik HIER om een korte film te bekijken

Op donderdag 30 april 2020 is in Teteringen (gemeente Breda) overleden Pater A. Santegoeds.
Na de plotselinge ziekte van Pastoor van Uden, heeft hij vanaf februari 1997 ruim een jaar met grote toewijding de pastorale zorg in Wolder op zich genomen. Wij herdenken hem in onze gebeden.