Welkom op de website van onze parochiefederatie Maastricht-Zuidwest

 San Salvator / Petrus en Paulus / Onbevlekt Hart van Maria

Deze website geeft informatie over de achtergronden en activiteiten van onze parochiefederatie

Het e-mail adres van onze parochiefederatie is: kerksecretariaat@ziggo.nl


Klik HIER om te kijken naar het filmpje: "De kerk van Wolder in één minuut"

Klik HIER om naar de Facebook-pagina van de parochie te gaan.

 

Onze parochiefederatie strekt zich uit over de sterk verschillende wijken Wolder, Campagne, Daalhof, Hazendans en Mariaberg. Had Wolder als oudste woonkern in 1965 circa 1750 inwoners die bijna allemaal katholiek waren, op het grondgebied van onze huidige parochiefederatie wonen circa 16.000 inwoners met uiteenlopende levensovertuigingen en verschillende religieuze achtergronden.

 

De beide kerkgebouwen van onze parochie federatie weerspiegelen de ontwik kelingen in kerk en maatschappij. In Wolder staat een neogotische kerk toegewijd aan de heiligen Petrus en Paulus. In Daalhof bevindt zich een moderne eenvoudige zaalkerk, met de naam San Salvator. Sinds 2004 bevindt zich op deze locatie het parochiesecretariaat van waaruit vele vrijwilligers zorg dragen voor het dagelijkse reilen en zeilen van onze parochie.

De kerk van Mariaberg is niet meer in gebruik.
Hiervoor is een andere bestemming gevonden.

   

Onze parochie zet zich op diverse manieren in voor de bewoners in de wijken Daalhof, Hazendans, Wolder, Campagne en Mariaberg. Activiteiten die in dat verband onder meer plaatsvinden zijn, naast de normale eucharistievieringen, de verzorging van de ziekencommunie, het ziekenbezoek in het kader van het ziekenapostolaat, de pastorale zorg rond uitvaart, huwelijk of doop, alsmede de voorbereiding van de communicanten en vormelingen.

 

Sociale hulp is beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Bijzondere aandacht gaat uit naar parochianen die het financieel moeilijk hebben in deze ingewikkelde tijden. Met Kerstmis proberen wij iets extra’s te doen bij de gezinnen die het financieel moeilijk hebben (voor zover wij op de hoogte zijn van de situatie).

 

Een aparte werkgroep organiseert acties om geld in te zamelen voor het kinderehuis "Onze Lieve Vrouw van de hoop" in Chili. Het ingezameld geld gaat rechtstreeks, zonder tussenpersonen, naar het weeshuis. Het bisdom verdubbelt het door ons ingezameld bedrag.

   

Wij verwijzen ook naar de jaarlijkse processie, het kroedwusj in Wolder en het parochieblad, waarin parochianen regelmatig op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen in kerk en verenigingsleven.

 

Als laatste, maar zeker niet minste activiteit, willen we nog noemen onze koren, het Dal Segno koor en onze twee kerkkoren. Zij luisteren onze erediensten op, maar zorgen ook voor een plezierige ontmoetingsplek voor hen die in zang zijn geïnteresseerd.

 

Al deze activiteiten dragen naar onze mening bij tot een verbetering van de leefbaarheid en het welzijn in onze gemeenschap.

   

In onze beide kerken vindt u mensen die voor het aanschijn van God met u uw zorgen en vreugden willen delen. Samen luisteren zij naar Zijn woord als richtsnoer voor hun leven, samen vieren zij rond brood en beker de aanwezigheid van Jezus Christus, hun Heer, die uit liefde voor de mensen is gestorven en door God werd opgewekt ten leven, als eerste van vele broeders en zusters. Zijn Heilige Geest inspireert mensen nog steeds. Tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat te Daalhof (zie hierna) is de kerk op Daalhof open voor het opsteken van een kaars of een persoonlijk gebed.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande behoefte heeft aan verdere informatie of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat dat gedurende weekdagen bereikbaar is tussen 10.00 en 12.00 uur (Penatenhof 101).

Laatst bijgewerkt op 03-12-2014